ผบ.พล.ร.15 เน้นย้ำหน่วยจัดการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลก่อนที่จะลงปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผบ.พล.ร.15 เน้นย้ำหน่วยจัดการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลก่อนที่จะลงปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.64 เวลา0900 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยม การฝึกการขอรับการสนับสนุนอากาศยาน ของกำลังพล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งของการดำเนินการฝึกการเตรียมความพร้อมของหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.ขั้นที่ 2 ประจำปี 2564 ห้วงที่ 1 โดยการฝึกการเตรียมความพร้อมของหน่วยนั้น เป็นฝึกทบทวนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล เพื่อให้มีความพร้อมก่อนลงปฎิบัติงานจริงในพื้นที่สนาม โดยมีรายละเอียดการฝึกทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้เแก่ ขั้นที่ 1. การฝึกบทเรียนทหารทั่วไป,ขั้นที่ 2 การฝึกกิจเฉพาะบุคคลและเป็นหน่วย และ ขั้นที่ 3 การฝึกตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้ การลาดตระเวนและการระวังป้องกันวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ,การปฏิบัติเมื่อตรวจพบวัตถุต้องสงสัย ,การยิงปืนทางยุทธวิธี

,การขอรับการสนับสนุนอากาศยาน ,การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ,การป้องกันระวังฐานปฎิบัติการ ,การคุ้มครองและป้องกันบุคคลและสถานที่ ,การปฎิบัติการจรยุทธ์ ,การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบ และการศึกษาภาษามลายูถิ่น ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกรวดขัน และกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กำลังพลได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากกำลังพลที่ผ่านการฝึก อบรมจาก ยศ.ทบ. โดยมีการประเมินผลตนเอง ทั้งก่อนการฝึกระหว่างการฝึกและหลังจากการฝึก เพื่อให้กำลังพลได้พัฒนาขีดความสามารถ มุ่งเน้นสายงานการข่าว และสายงานกิจการพลเรือน พร้อมรับทราบแนวทางการปฎิบัติและเทคนิคต่างๆให้มีความพร้อมและสามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ จชต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป