ผู้ว่าฯ สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าฯ สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามพื้นที่ภายในจังหวัดสตูล รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ณ จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 จุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ฝั่งถนนขาเข้าจังหวัดสตูล ถ.ยนตรการกำธร บ้านทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง

โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 จุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง หรือด่านคีรีวง อ.ทุ่งหว้า เพื่อติดตามการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอทุ่งหว้า พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้บูรณาการหลายหน่วยงานร่วมตั้งจุดด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีหน่วยงานปกครอง ทหาร หน่วยงานสาธารณสุข ขนส่งจังหวัดสตูล โรงพยาบาล ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักถามประวัติ โดยประชาชนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดสตูลนั้น เมื่อผ่านจุดคัดกรองต่างให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี และพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักถึงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเกือบทุกราย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล