นครนายก กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

นครนายก กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายแรงงานในการป้องกันยาเสพติด
ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ของจังหวัดนครนายก โดยมีนางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน สาสมัครแรงงานและหน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โยภายในงานประธานในพิธีได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์และรวมพลังแรงงานต้านภันยาเสพติด และชมกิจกรรมการแนะแนวอาชีพ การตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การแข่งขันฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ ตีกอล์ฟมะเขือยาว ปิตตาตีปี๊บ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานโดยทั่วหน้ากัน

อำพล เทียนงาม นครนายก