อำเภอแม่สะเรียงอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอแม่สะเรียงอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน
ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เเละกิจกรรมเเลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยได้นำเงินพระราชทาน จำนวน 8,000 บาทจัดตั้งเป็นกองทุนในหมู่บ้าน เเละดำเนินการขยายผล หรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ ในกิจกรรมป้องกัน เเละปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน เเละสามารถใช้พลังของประชาชน ช่วยกันเเก้ไขปัญหาได้ โดยสันติวิธี

โดย นายสุรินทร์ กังวาลไพร ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าหมาก กล่าวรายงาน เเละมี หัวหน้าส่วนราชอำเภอแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านป่าหมาก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าหมาก ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.นายอำเภอแม่สะเรียง