ที่วัดบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานบวงสรวง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น ที่วัดบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานบวงสรวง

เวลา 10:00 น นายพิษณุ ชัยสิทธิ์ หัวหน้าส่วนกรรมวิธี และคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในงานพิธีบวงสรวง พระเศรษฐีนวโกฏิ ปีที่ 9 ณ.วัดบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดงานครั้งนี้ นำโดย นาง ณรสิตา แสงสุข นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการ ร่วมกับ พระสุรสิทธิ์ สิริธัมโม เลขาเจ้าคณะตำบลนางั่ว(ธ) เจ้าอาวาสวัดบุ่งกกเรียง และชาวบ้าน บุ่งกกเรียง ร่วมกันจัดงาน บวงสรวง ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้น เป็นปีที่ 9 โดยมีชาวบ้าน ได้มาออกโรงทาน เพื่อเลี้ยง แขกผู้มาร่วมงาน พิธีการบวงสรวง ได้ถูกจัดขึ้น ทุกปี ตั้งแต่ปี 2555

เป็นต้นมา ประวัติในการก่อสร้าง พระเศรษฐีนวโกฏิ ได้ถูกจัดสร้างขึ้น ที่วัดวังชมภู ซึ่งในขณะนั้น พระครูกิตติ เป็นเจ้าอาวาส และได้จัดการ หล่อพระ 108 รูป โดยจัดงาน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำการหล่อพระเกจิ ต่างๆ ซึ่งครั้งนั้น นางณรสิตา แสงสุข ได้ปรึกษา กับนายนที บุญรอด ว่าอยากได้พระมาประจำไว้ที่ วัดบุ่งกกเรียง จึงได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้าน และพระครูกิตติ เจ้าอาวาสวัดวังชมพู( ในสมัยนั้น) จึงมีแนวคิด ให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิ ขึ้น โดยทำพิธี ปลุกเสก ที่วัด วังชมภู โดยนิมนต์เกจิอาจารย์ ที่สำคัญ มาปลุกเสก ได้แก่ หลวงปู่ขุ้ย หลวงปู่แขก หลวงปู่ผอง หลวงพ่อบุญช่วย หลวงพ่อสุรินทร์ หลวงพ่อพริ้ง และพระ เกจิ องค์อื่นๆอีกมากมาย มาร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ หลังจาก เสร็จสิ้นพิธีการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ทำพิธีอัญเชิญ มาไว้ที่วัดบ้านบุ่งกกเรียง และทำพิธีบวงสรวง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา