แม่สายตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารกองเกิน เข้ากองประจำการประจำปี 2563

แม่สายตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารกองเกิน เข้ากองประจำการประจำปี 2563

///////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย พ.อ.พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา สัสดีจังหวัดเชียงราย เข้าสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2563 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชอำเภอแม่สาย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย และ พ.ท.ขวัญเอก รัชดาธนาวัฒน์ ประธานการตรวจเลือก คณะที่ 3 เชียงราย

ให้การตอนรับและเตรียมความพร้อมในการตรวจเลือกทหารกองเกินในครั้งนี้ โดยมียอดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 289 คน ซึ่งยอดที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการจำนวน 43 คน แบ่งเป็น ส่ง ทบ.ผลัด 1 จำนวน 22 คน ทบ. ผลัดที่ 2 จำนวน 21 คน ส่งคนหลีกเลี่ยงเข้ากองประจำการ จำนวน 1 คน และมีผู้สมัครร้องขอเข้ากองประจำการ จำนวน 16 คน ซึ่งสถานที่การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

///////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ปกครองแม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ////////////