พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปลูกป่า และบำรุงป่าระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 1330 น. พ.อ.นพดล รอดกลาง
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปลูกป่า และบำรุงป่าระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยมี ผอ.สจป.ที่ 4 สาขา พ.ล., ผู้แทน ทสจ.พ.ล. พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยป่าไม้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต. ในพื้นที่ ต.บ้านแยง และ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปกำหนดพื้นที่ในการปลูกป่าจำนวน 10 แปลง พื้นที่ 1,547 ไร่ ทุกแปลงพื้นที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมการประชุม และจะดำเนินการตามขั้นตอนในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป