พังงา/สทช.6 จับมือท้องถิ่น เก็บขยะชายหาดอ่าวบางขวัญ ทำความสะอาดบ้านเต่ามะเฟือง

พังงา/สทช.6 จับมือท้องถิ่น เก็บขยะชายหาดอ่าวบางขวัญ ทำความสะอาดบ้านเต่ามะเฟือง

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน), 10 (ตะกั่วป่า), 11 (ลำแก่น), 12 (คุระบุรี), 13 (ทับปุด) และ 14 (ตะกั่วทุ่ง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตลอดจนอาสาสมัครชุมชนโคกกลอย และนักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนโคกกลอยวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ทำความสะอาดบ้านเต่ามะเฟือง ณ หาดบางขวัญ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เป็นประธานในพิธีเปิด สามารถเก็บขยะได้จำนวน 10,059 ชิ้น มีน้ำหนักรวม 788 กิโลกรัม จากการคัดแยกขยะที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ โฟม ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม และของใช้ในครัวเรือน กิจกรรมในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่วางไข่ของเต่ามะเฟืองต่อไป