ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียันไม่ปิดด่านชายแดน พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านร่วมเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน และนำหัวหน้าส่วนราชการออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียันไม่ปิดด่านชายแดน พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านร่วมเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน และนำหัวหน้าส่วนราชการออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน

วันนี้ ( 19 มี.ค.63 ) ที่โรงเรียนบ้านสวนส้ม หมู่ที่ 5 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยครั้งนี้เป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการพื้นที่ชายแดน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19

โดยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิมาสแกนผู้เข้างาน พร้อมทั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้แจกหน้ากากอนามัย ผ้า แก่ผู้ร่วมงาน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวยืนยันสถานการณ์ว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และมีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ส่วนจุดผ่านแดน และ จุดผ่อนปรนทางการค้าทั้ง 5 จุด ของจังหวัดจันทบุรียังเปิดปกติแต่มีการเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ร่วมเป็นหู เป็นตา ในการเฝ้าระวัง รับผิดชอบตนเองหากไปในพื้นที่เสี่ยงต้องดูแลตนเองอย่างดี และเชื่อฟังคำแนะนำจากสาธารณสุขในการป้องกันตนเอง รับผิดชอบสังคม รักเพื่อนมนุษย์ทุกคน เหมือนรักตนเอง และ รักครอบครัว ซึ่งจะทำให้จังหวัดจันทบุรี และ ประเทศไทยผ่านวิกฤติไวรัสโควิด-19 ไปได้ พร้อมแนะนำชาวบ้าน ในการรณรงค์รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนของฉัน ขยันล้างมือ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัดจันทบุรี มีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิ มอบทุนการศึกษา มอบทุนการประกอบอาชีพ มอบเอกสารสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แจกแว่นสายตายาวฟรีแก่ผู้สูงอายุ แจกเสื้อผ้ามือ 2 เกรดดี บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการอุดฟัน ถอนฟัน ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ จดทะเบียนคนพิการ การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้า โอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ บริการตัดผมและเสริมสวย บริการทำหมัน สุนัข และแมว ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมให้กำลังใจตามโครงการปันน้ำใจให้คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.สะตอน อ.สอยดาว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยแบ่งการเยี่ยมให้กำลังใจออกเป็น 2 สาย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก