สุโขทัยเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บ่อน้ำร้อนบ้านโป่งลำปางที่ศรีสัชนาลัย

สุโขทัยเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บ่อน้ำร้อนบ้านโป่งลำปางที่ศรีสัชนาลัย

เมื่อเวลา08.30น.ของวันที่ 28 พย.2565 ณ.บ่อน้ำร้อนบ้านโป่งลำปาง หมู่ที่17 ตำบล แม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดโครงการแหล่งทองเที่ยวบ่อน้ำร้อน บ้านโป่งลำปาง โดยมีนาย สมพงษ์ ปาป๊อก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนาย สมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย และหัวหน้าส่วนราชการทั้งผู้นำภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชน ประชาชนได้ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย อนึ่งการพัฒนาบ่อน้ำร้อน บ้านโป่งลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดจากความร่สมมือของชาวบ้านแม่สินรวมกลุ่มกันช่วยปรับปรุงพื้นที่และดูแลบ่อน้ำร้อนนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการจัดกระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน นำสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาต่อยอด

สร้างคุณค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักสถานที่และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตำบลแม่สินอีกทางหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดสุโขทัยที่ว่า”สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า” ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ทั้งประธานพิธีพร้อมผู้ร่วมคณะยังเยี่ยมชมสถานที่จัดไว้เป็นบูชโชว์ผลิตภัณท์ที่ผลิตในพื้นที่ทั้งทางการเกษตร ของอุปโภคและบริโภค และได้ใช้บริการที่บ่อน้ำร้อนโดยนำเท้าแช่น้ำ ในบ่อที่ประชาชนจะมาใช้บริการ พร้อมกับร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกในการที่ได้มาเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939