ร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030108-ข่าว

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้บริหาร และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน

นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และยังนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และต่อยอดในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการเกี่ยวข้าวเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรของผู้ประกอบการที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030108-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด