จังหวัดปราจีนบุรี วิลัยเทคนิคปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความปลอดภัย และวินัยการจราจรในสถานศึกษา วันที่ 28 กันยายน 63 เวลา 9.00 น

จังหวัดปราจีนบุรี วิลัยเทคนิคปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความปลอดภัย และวินัยการจราจรในสถานศึกษา วันที่ 28 กันยายน 63 เวลา 9.00 น

นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอ พีฮอนด้า จำกัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนนให้รถลง และสร้างจิตสำนึก แห่งความปลอดภัยให้แก่นักเรียนนักศึกษา ไม่สังกัดสำนักงานศึกษา เน้นกิจกรรมรณรงค์สำหรับนักเรียนนักศึกษา 1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัย

2. พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณ กิตติ ตังคะประเสริฐ ผู้บริหาร หจกประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี เป็นผู้สนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ในการทดสอบภาคปฏิบัติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนนักศึกษา ในสังกัด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้ารับการอบรม อย่างตั้งใจ โดยมีวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ ปพ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษา

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี