โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบรางวัลทองคำแก่นางจำเนียรผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบรางวัลทองคำแก่นางจำเนียรผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รณรงค์ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคเรื้องรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เเละผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง) และสตรีมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป Walk-in เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยผู้สูงอายุมีสิทธิลุ้นแหวนทองคำ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
และเวลา 16.30 น.
นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จับสลากมอบโชคแหวนทองคำ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 รางวัล วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบแหวนทองคำให้แก่ คุณยายจำเนียร บุญวิเศษ ผู้โชคดีได้รับรางวัล จากการ Walk-in มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

ด้านนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามนโนบายของ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีน-19
เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อวิด-19 โดยฉีดเข็มแรกเป็น ซิโนแวค เข็มสองเป็น แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งมีผลรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้สูง และมีประสิทธิภาพ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก/ปชส.รอ.