ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 139 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,338 รายไม่มีเสียชีวิตจนท.1รายจากตจว.105รายในจว.24รายรักษาหายเพิ่ม 318 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,972ราย เสียชีวิตสะสม 89 รายในเรือนจำมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,096 ราย รักษาหายสะสม 685 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 139 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,338 รายไม่มีเสียชีวิตจนท.1รายจากตจว.105รายในจว.24รายรักษาหายเพิ่ม 318 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,972ราย เสียชีวิตสะสม 89 รายในเรือนจำมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,096 ราย รักษาหายสะสม 685 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 318 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,972ราย เสียชีวิตสะสม 89 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 139 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 10,338 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 105 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 34 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 24 ราย บุคลากรสาธารณสุข 1 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 2 ราย และ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย)
-ยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,096 ราย รักษาหายสะสม 685 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย
ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 25 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 19 ราย
ติดเชื้อในพื้นที่ 6ราย (สัมผัสใกล้ชิดและอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด 5 ราย / มีอาชีพขับรถ 1 ราย)
2. อำเภอเกษตรวิสัย 20 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 14 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 6 ราย (คัดกรองก่อนผ่าตัด 1 ราย/อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 5 ราย)
3. อำเภอเชียงขวัญ 14 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 1 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 10 ราย) – ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด)
4. อำเภอหนองพอก 14 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 2 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 12 ราย)
5. อำเภอพนมไพร 13 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 6 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 7 ราย (สัมผัสใกล้ชิดและอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด/ในชุมชน)
6. อำเภอเสลภูมิ 10 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 10 ราย
7. อำเภออาจสามารถ 9 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด)
8. อำเภอจังหาร 8 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 8 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 2 ราย และ มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 6 ราย)

9.อำเภอศรีสมเด็จ 7 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 1 ราย และ มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย) – ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด)
10. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 6 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 รายติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย (บุคลากรสาธารณสุข 1 ราย/อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย)
11. อำเภอเมืองสรวง 3 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 3 ราย
12. อำเภอโพธิ์ชัย 3 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค)
13. อำเภอโพนทอง 2 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 1 ราย และ มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย)
14. อำเภอธวัชบุรี 2 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 1 ราย มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา – ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด)
15. อำเภอหนองฮี 2 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด)
16. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 รายติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (ตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
28 สิงหาคม 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล