ร้อยเอ็ดชาวบ้านโนนเชียงหวาง เตรียมตัวอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูงคนพร้อมอพยพหากมวลน้ำมากกว่านี้น้ำท่วมไร่นาประมาณ500 กว่าไร่ /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลร์IT/ชสอท/nuk-bopit-kanit/0717072129-รายงาน

ร้อยเอ็ดชาวบ้านโนนเชียงหวาง เตรียมตัวอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูงคนพร้อมอพยพหากมวลน้ำมากกว่านี้น้ำท่วมไร่นาประมาณ500 กว่าไร่

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลร์IT/ชสอท/nuk-bopit-kanit/0717072129-รายงาน


PALANCHAI TV/ชสอท.MOITCโนนเชียงหวางน้ำท่วมบ้านเรือนต้องอพยพสัตว์ขึ้นที่สูงคนพร้อมอพยพ/สมนึก-ประธาน/บพิตร-คณิต-บริหาร/0817082129-รายงาน

เมื่อ วันที่23 สิงหาคม2562 เป็นต้นมาพายุฝนตกมาติดต่อกันทำให้มีมวลน้ำมากไหลลงมาจากอำเภอเขาวง,กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มาตามลำน้ำพะหยัง เข้ามาในเขตหมู่บ้านโนนเชียงหวาง หมู่ที่7 ,บ้านหนองบุ่ง หมู่ที่10 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในที่ลุ่มพื้นที่ไม่เพียงพอเก็บกักน้ำจนท่วมไร่นา อ่อล้นท่วมเข้ามาในหมู่บ้าน,ถนนตลอดจนไหลเข้าไปในบ้านเรือนราษฏร จึงได้พากันอพยพสัตว์เลี้ยงสิ่งของที่ไม่จำเป็นไปเก็บไว้ในที่สูงและมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้น ชั่วโมงละ 20ซม.
นายอ่อนสี วิเศษอุด ผู้ใหญ่บ้านโนนเชียงหวางฯและนายบุญเรือง สุนไตร ผู้ใหญ่บ้านหนองบุ่งฯ ได้ประกาศทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงไว้ในที่สูง เฝ้าระวังเตรียมตัวอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัย ขณะนี้น้ำท่วมไร่นาประมาณ500 กว่าไร่สัตว์เลี้ยงนำไปเลี้ยงไว้ในที่สูง และเตรียมสิ่งของพร้อมที่จะเคลื่อนย้าย หากมีมวลน้ำมากท่วมบ้านพักสิ่งของไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง จะรายงานให้หน่วยเหนือทราบอีกต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
บพิตร จำปา /ภาพเคลื่อนไหว
คณิต ไชยจันทร์/ ภาพนิ่ง