จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานเทศกาลเที่ยว ชิม กิน อินทผาลัมสวนทุ่งทองคำทุ่งกุลา ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานเทศกาลเที่ยว ชิม กิน อินทผาลัมสวนทุ่งทองคำทุ่งกุลา ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 นที่ ทุ่งสวนทุ่งทองคํา อินทผาลัมทุ่งกุลา บ้านหนองอ่างตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานเทศกาลเที่ยว ชิม กิน อินทผาลัมทุ่งกุลา โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม

ทั้ง อินทผาลัม เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย ออกเป็นช่อรสหวานฉ่ำ กินได้ทั้งผลดิบและสุกนิยมปลูกกันมากในประเทศอิสราเอล และอิหร่าน ปัจจุบันโดยมีเกษตรกรนำเข้ามาปลูก ในประเทศไทยแพร่หลายตามภาคอีสาน เข้ามาถึงดินแดนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกพื้นที่ที่มีเกษตรกรปลูกอินทผาลัมและได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันนี้ เป็นพืชอนาคต ลงทุนปลูก 2-3 ปีให้ผลผลิต 70-100 ปีหรือ 3 ชั่วอายุคน

สวนทุ่งทองคํา ได้มีการปลูกอินทผลัมบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 จะครบ 3 ปีและผลผลิตจะสุกเต็มที่ทางสวนทองคำได้จัดงานเทศกาลเที่ยวชม กิน อินทผาลัมทุ่งกุลา ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะนำไปสู่การบอกเล่าชักชวนมาท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้น

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ