สมาคมมัคคุเทศก์ จ.เชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ร่วมทำความดีตามโครงการ “มัคคุเทศก์ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

สมาคมมัคคุเทศก์ จ.เชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ร่วมทำความดีตามโครงการ “มัคคุเทศก์ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

วัันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ และนางปวีณวรรณ นิลกำแหง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่,นายวิทยา พงษ์ศิริ อุปนายกสมาคมมัคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่, นายภูศักดิ์ พรพิริยะวงศ์ ประธานชมรมอินเตอร์ไกด์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน, สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมทำความดี ตามโครงการ “มัคคุเทศก์ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10” โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

ซึ่ึ่งในโครงการ “มัคคุเทศก์ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10” ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ไปโดยบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ และลานประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หลังจากนั้นได้เดินทางไปทำความสะอาด เวียงแก้ว และร่วมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของข่วงหลวงเวียงแก้วจากวิทยากรกรมศิลปากร.

ซึ่ึ่งในโครงการ “มัคคุเทศก์ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10” ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ไปโดยบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ และลานประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หลังจากนั้นได้เดินทางไปทำความสะอาด เวียงแก้ว และร่วมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของข่วงหลวงเวียงแก้วจากวิทยากรกรมศิลปากร.

ทรงวุฒิ ทับทอง