ผกก.ดร.พัทฐกรประชุมข้าราชการตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่4/62 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการ จากตร.ภ4.และนโยบาย เร่งด่วนสำคัญ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ผกก.ดร.พัทฐกรประชุมข้าราชการตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่4/62 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการ จากตร.,ภ4.และนโยบาย เร่งด่วนสำคัญ
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันนี้28มิ.ย.62เวลา13.30น. ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทิคนิคร้อยเอ็ดสภ.เมืองร้อยเอ็ด โดย พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.ฯพร้อม รองผกก.,สว.,รองสว.และข้าราชการตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่4/62

เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการ จากตร.,ภ4.และนโยบาย เร่งด่วนสำคัญตามที่ผู้บังคับัญชาสั่งการ ให้กับข้าราชการตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดได้ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไปและในโอกาสเดียวกันได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน มิถุนายน 62 และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-