เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ ให้กับสมาชิกอาสากู้ภัยในเครือสว่างเมธีธรรม

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ ให้กับสมาชิกอาสากู้ภัยในเครือสว่างเมธีธรรม

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ ให้กับสมาชิกอาสากู้ภัยในเครือสว่างเมธีธรรมสถาน จำนวน 30 นาย

สำหรับมวลชน กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ของ สง.ปรมน.ทร. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านจิตใจ ร่างกายและความรู้ ของอาสาสมัครกู้ภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์
โดยมีนายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 และนายเล็ก แซ่เฮ็ง หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอด ให้ การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ภาพ/ข่าว สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645