ขอนแก่น – ร.8 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดปลดประจำการ 1 พ.ค.64 ส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา ตรวจคัดกรองปลอดโควิด -19 ก่อนกลับบ้าน

ขอนแก่น – ร.8 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดปลดประจำการ 1 พ.ค.64 ส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา ตรวจคัดกรองปลอดโควิด -19 ก่อนกลับบ้าน

________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 และทหารที่ขอสิทธิ์ลดวันรับราชการ ซึ่งรับราชการ ในหน่วยทหารของกองทัพบกมาจนครบกำหนด 2 ปี จะครบปลดจากประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย โดยจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ สอดคล้องกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ทั้งนี้ ก่อนปลดประจำการ 1 เดือน ได้มีการจัดอบรมวิชาชีพทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

________โดยหน่วยทหารดำเนินการส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา และให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หรือสาธารณสุข ทั้งการตรวจคัดกรอง ทหารทุกนายจะต้องไม่มีไข้ ไม่มีการติดเชื้อ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งหน่วยทหารได้ออกหนังสือรับรองในการเดินทางจากหน่วยต้นสังกัดกลับภูมิลำเนา ว่า เป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปปกติ และกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการของแต่ ละจังหวัด นอกจากนี้อาจจะมีการจัดยานพาหนะเป็นส่วนรวมไปส่งในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม และการแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงคู่มือทหารต้านภัย COVID-19 เพื่อนำไปใช้ดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วย

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)