บ. Happy Center ร่วมกับ ASIA POST NEWS กับ คุณแนนแสนสบายจากระยองและผู้ใจบุญ ได้นำอาหาร และ ข้าว กข43 ข้าวเพื่อคนรักสุขภาพและเป็นทางเลือกไหม่ของผู้ป่วยเป็นเบาหวานไปบริจากไห้เด็กที่ถูกทอดทิ้งที่โรงเรียนบ้านป่าติ้ว และบ้านเด็กบุญทอง กับบ้านสบเมย แม่ฮ่องสอน

บ. Happy Center ร่วมกับ ASIA POST NEWS กับ คุณแนนแสนสบายจากระยองและผู้ใจบุญ ได้นำอาหาร และ ข้าว กข43 ข้าวเพื่อคนรักสุขภาพและเป็นทางเลือกไหม่ของผู้ป่วยเป็นเบาหวานไปบริจากไห้เด็กที่ถูกทอดทิ้งที่โรงเรียนบ้านป่าติ้ว และบ้านเด็กบุญทอง กับบ้านสบเมย แม่ฮ่องสอน