อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผาแดง

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผาแดง
28 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมคณะ ได้มาทำการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางมารับฟังบรรยายการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการไฟป่าเพราะปีนี้เกิดฝนแล้งไม่ตกเลยจึงทำให้มีการเผาไหม้ป่าหลายครั้งติดต่อกัน แต

่ทางชุดปฏิบัติการไฟป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง และทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาว อาสาสมัครรักษาดินแดนเชียงดาว ประชาชนในพื้นที่ที่ได้เข้าทำการช่วยเหลือหลายครั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อีกทาง ซึ่งทางนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมคณะได้ทำการเดินตรวจและพูดคุยให้กำลังใจกับกำลังพลอย่างเป็นกันเอง และได้ขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำ24 ชั่วโมงในการตั้งจุดบริการและรับแจ้งเหตุเพื่อพร้อมเคลื่อนที่ด่วนไปทำการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆ และขอให้เฝ้าระวังกันอย่างเข้มแข็งกันต่อไป เพราะว่าไฟป่านั้นส่วนใหญ่มาจากน้ำมือของมนุษย์ที่ไม่หวังดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและทำการตรวจพื้นที่อย่างจริงจังในส่วนของประชาชนที่ดีก็มีมากต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยเพื่อการปฏิบัติงานจะได้รวดเร็วและเข้าได้ถูกจุดทราบว่าฝนไม่ตกเลยจึงเกิดไฟไหม้ป่าเป็นพื้นที่กว้างและก็ยังสามารถจับผู้เผาป่าได้ในหลายพื้นที่และดำเนินการตามกฏหมายแล้ว ก็ได้มอบสิ่งของเป็นเครื่องดื่ม อาหารแห้ง และเครื่องดื่มบำรุงกำลังเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติผาแดง ทำให้เจ้าหน้าที่ดีใจที่มี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมคณะ ได้มาทำการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในวันนี้โดยมีนายศรัญญวิทย์ ทอดเสียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดงคอยต้อนรับในวันนี้