เทศบาลเมืองสตูลจัดกิจกรรม “นายกฯ ชวนวิ่ง Night running วิ่งเพื่อน้อง 2019”

เทศบาลเมืองสตูลจัดกิจกรรม “นายกฯ ชวนวิ่ง Night running วิ่งเพื่อน้อง 2019” วิ่งกลางเมืองตอนพลบค่ำ ชมแสงสีเห่งเมืองพหุวัฒนธรรม ครั้งแรกในจังหวัดสตูล
ที่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนสายบายพาสเทศบาลเมืองสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ปล่อยตัวนักวิ่ง งานวิ่งเพื่อน้อง “นายกฯ ชวนวิ่ง Night RUN 2019” ที่เทศบาลเมืองสตูลโดยนายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล การวิ่ง “นายกฯ ชวนวิ่ง Night Run 2019” เป็นกิจกรรมการวิ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน Satun Halal Street 2019 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล บูรณาการการจัดงานร่วมกัน
สำหรับการวิ่ง “นายกฯ ชวนวิ่ง Night running วิ่งเพื่อน้อง 2019” วิ่งกลางเมืองตอนพลบค่ำ ชมแสงสีเห่งเมืองพหุวัฒนธรรม ครั้งแรกในจังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมฯเป็นส่วนหนึ่งของงาน Satun Halal Street 2019 ครั้งที่ 2 โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจัหวัดสตูล,เทศบาลเมืองสตูล และประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองสตูล ต่างให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 400 กว่าคน และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานด้านฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติการท่องเที่ยวฮาลา พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย Amazing ไทยเท่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล นายกฯ ชวนวิ่ง Night running วิ่งเพื่อน้อง 2019 ในครั้งนี้ เทศบาลได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองสตูล อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ว่าจังหวัดสตูลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีธรรมชิที่บริสุทธิ์ ตามคำขวัญของจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” และที่สำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเองอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล