นครนายก เทศบาลเมืองนครนายกฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

นครนายก เทศบาลเมืองนครนายกฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

เทศบาลเมืองนครนายก นำรถเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19 ในตลาดสดและสถานที่ราชการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ
ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เทศบาลเมืองนครนายกได้นำรถเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้บริการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ฉีดฆ่าเชื้อโรคป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสด และสถานที่ราชการในพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย สร้างปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป และเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จังหวัดนครนายกได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวัง และตรวจจุดสกัดตามเส้นทางการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผู้สัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ต่างให้ความร่วมมือและร่วมกันตระหนักในปัญหาดังกล่าว สำหรับเทศบาลเมืองนครนายก จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องจนกว่าการแพร่ระบาดจะลดลงและยุติต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก