ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าชายแดนลำน้ำโขง การท่องเที่ยว และความมั่นคง ไทย – เมียนมาน – สปป.ลาว

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าชายแดนลำน้ำโขง การท่องเที่ยว และความมั่นคง ไทย – เมียนมาน – สปป.ลาว//////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าชายแดนลำน้ำโขง การท่องเที่ยว และความมั่นคง พร้อมหน่วยงานส่วนราชการอำเภอเชียงแสน (ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง) และผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน กับหน่วยงานส่วนราชการของท่าเรือบ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และท่าเรือว่านพง เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ณ โรงแรมเชียงแสนโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

/////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////////