จังหวัดปราจีนบุรีเข้ม รอง ผอ.รมน.รอง ผบ.มทบ.12พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัตติงานของตำรวจ

จังหวัดปราจีนบุรีเข้ม รอง ผอ.รมน.รอง ผบ.มทบ.12พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัตติงานของตำรวจ

เมื่อวันที่ 3ส.ค. 64
พ.อ.สุรวิชญ์ เเดงจันทร์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ./รอง ผบ.มทบ.12 บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต.นันทวุฒิ
สุวรรณละออง ผบก.ภ.
จว.ปราจีนบุรี ,นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจ
ภูธร จังหวัดปราจีนบุรี ,
ฝ่ายปกครอง ปจ. และ มทบ.12 (พัน.สห.12) ในการ
จัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดในเส้นทางคมนาคม และสายตรวจร่วม ในพื้นที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พ.อ.สุรวิชญ์ ฯ ได้ให้แนวทางและเน้นย้ำในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติ ต่อประชาชนอย่างระมัดระวัง และให้ปฏิบัติ
ตามกฏ ข้อบังคับที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรเชื้อโควิด19ของจังหวัดปราจีนบุรี

//////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี