โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตาฟรีที่ร้อยเอ็ด

โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตาฟรีที่ร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแว่นแก้ว” ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต หน่วยที่ 496 ณ หอประชุมอนงคาราม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอารักษ์ ดำรงสัตย์ พยาบาลปริญญาระดับ 7 แผนกการพยาบาลและสถานพยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด , นายประมูร จันนรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโพธิ์สัย และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ในวันนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และบริษัทหอแว่นกรุ๊ป ได้จัดโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางด้านสายตา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในรูปแบบการออกหน่วยตรวจวัดสายตา มอบแว่นตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวนกว่า 500 คน นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้มอบแท่นเหยียบแอลกอฮอลล์ จำนวน 3 ชุด พร้อมเจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน น้ำดื่ม“น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 60 โหล ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2 กล่อง ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และมอบแท่นเหยียบแอลกอฮอลล์ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ กล่าวว่า โครงการแว่นแก้ว ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ นับเป็นโครงการที่แสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม และเป็นโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่มีปัญหาทางสายตา โดยแว่นตาที่ได้รับจากโครงการแว่นแก้วจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพทางสายตาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ชิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ-ภาพ