ตำรวจร้อยเอ็ดจัดพิธีอำลาชีวิตราชการตำรวจ จากวันที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิและผบก.อำลาตำแหน่ง /PALANCHAI TV/nuk-l.nop-dabvee/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดจัดพิธีอำลาชีวิตราชการตำรวจ จากวันที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิและผบก.อำลาตำแหน่ง

/PALANCHAI TV/nuk-l.nop-dabvee/0817082129-รายงาน


/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/
ตำรวจร้อยเอ็ดจัดพิธีอำลาชีวิตราชการตำรวจ จากวันที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิและผบก.อำลาตำแหน่ง/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
ด.ต.ทวีศักดิ์-ผช.เลขาชมรมฯ
ร.ต.ต.นพรัตน์-สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ

วันนี้ 26 กย.62 เวลา 08.05 น. ภ.จว.ร้อยเอ็ด จัดพิธีอำลาตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด และพิธีอำลาชีวิตราชการตำรวจ
ของ ขรก ตร ในสังกัด มี ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ,กก.สส. ภ.จว.ร้อยเอ็ดและ สภ.เมืองร้อยเอ็ด“จากวันที่พากเพียร…
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ บริเวณลานหน้า สภ.เมืองร้อยเอ็ด
โดยมี พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก. ภจว.ร้อยเอ็ด อำลาตำแหน่ง(ไปดำรงตำแหน่ง รอง.ผบช.ภ.4) และอีก6ท่านอำลาชีวิต ราชการมี พล.ต.ต สิงห์ทอง พลลา ผทค. ตร.
พล.ต.ต อานนท์ นามประเสริฐ ผทค. ตร.
พ.ต.อ.นวิบูน บัวสิษฐ์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.อานนท์ โยธะการี
ผกก. สภ.บ้านบัวขาว
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ คำชัยภูมิ ผกก.สอบสวน
และ ขรก ตร. ร่วมพิธีในครั้งนี้

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว-ผช.เลขาชมรมฯ
ร.ต.ต.นพรัตน์ สุประไตร-สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ