ตราด/ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ร่วมกับ คณะสงฆ์ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เปิด โครงการปฎิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตราด/ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ร่วมกับ คณะสงฆ์ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เปิด โครงการปฎิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 26 สิงหาคม 62
ตราด/ ที่วัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ที่บริเวณใต้ถุนอุโบสถ์วัดคลองจาก อ.คลองใหญ่จังหวัดตราด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลักสูตร 3 วัน 2 คืน โดยพระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว เป็นฝ่ายประธานสงฆ์พระไชยยา ปิยะธัมโม คุณอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี นางสาวอุมาพร บุญจงรักษ์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านของจาก พร้อมข้าราชการในสังกัด คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 131 คน ใช้เวลาในการปฎิบัติธรรมเป็ฯเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่งาวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2562
สำหรับโครงการปฎิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์ทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อปลูกฝังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการอบรมและปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้านำ กล้าทำ และกล้าแสดงออกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป..

./ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด