นายประยงค์ จันทรเต็ง นายอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ ศดธ. อำเภอจอมบึง ลงพื้นที่ต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนขุดดิน-ตักทราย

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. โดยการอำนวยการของ นายประยงค์ จันทรเต็ง นายอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ ศดธ. อำเภอจอมบึง ลงพื้นที่ต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนขุดดิน-ตักทราย ในพื้นที่หมูที่ 14 และ หมู่ที่ 2 ต.ด่านทับตะโก สรุปดังนี้1.การแก้ไขปัญหาขุดดิน-ตักทราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อย อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
2.การช่วยเหลือทางคดี กรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต.ด่านทับตะโก ถูกฟ้องร้องคดี จังหวัดราชบุรีได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ เพื่อช่วยเหลือทางคดีเรียบร้อยแล้ว

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน