บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ ผู้แทน ปภ.จว.อ.น./เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง/จนท.ตร.สภ.หนองขาหย่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.อ.น.และอำเภอราษฎรในพื้นที่ง/ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอัคคีภัย

เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ มิ.ย. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ ผู้แทน ปภ.จว.อ.น./เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง/จนท.ตร.สภ.หนองขาหย่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.อ.น.และอำเภอราษฎรในพื้นที่ง/ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอัคคีภัย ตามที่ เทศบาลตำบาลหนองขาหย่าง ได้จัดทำโครงการชุมชุนปลอดภัย ห่างไกลอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการมีส่วนร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาลสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และให้ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำลบหนองขาหย่าง มีความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้า โดยมี นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกียรติ ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมเปิดโครงการ ประมาณ ๕๐ คน ณ บริเวณข้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หน้าที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ