เปิดใจ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 งานถวายความปลอดภัยสถาบัน พระมหากษัตริย์ คือหน้าที่สูงสุด รองมาสนองนโยบายรัฐบาล ผู้บังคับบัญชาเพื่อ บริการประชาชน แบบบูรณาการประสานทุกหน่วยงาน องค์ บริการนักท่องเที่ยวทุกชาติเสมอภาคภายใต้ความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลัก

เปิดใจ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 งานถวายความปลอดภัยสถาบัน พระมหากษัตริย์ คือหน้าที่สูงสุด รองมาสนองนโยบายรัฐบาล ผู้บังคับบัญชาเพื่อ บริการประชาชน แบบบูรณาการประสานทุกหน่วยงาน องค์ บริการนักท่องเที่ยวทุกชาติเสมอภาคภายใต้ความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลัก

พล.ต.ต.พงษ์อานันต์ กล้ายคลึง ผู้บัคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 5 ซึ่งดูแลพื้นที่ 18 จังหวัดของภาคเหนือ เปิดเผยว่านโยบายการปฏิบัติหน้าของ ตม5 นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ผบช.ตร.และผบช.ตม.สิ่งแรกที่ ตม.5 ต้องพร้อมปฏิบัติตลอด 24 ชม.คือด้านการถวายความปลอดภัยแด่สถาบันฯพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุด รองลงมาก็คือการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามคำสั่งหรือนโยบายของรัฐบาลผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นที่ได้มอบหมายให้ นอกจากนั้นดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ ต้องให้เกียรติอย่างเสมอภาคกับทุกชาติทุกประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการที่นักท่องเที่ยวแต่ละชาติเข้ามาในราชอาณาจักร์ไทยนั้น เจ้าหน้าที่เราต้องทำการสกรีนทุกราย หากมีประวัติไม่ดีมาก่อน หรือบางรายมาเพื่อสร้างปัญหา ก่อคดีหรือความเดือดร้อนในประเทศไทยนั้น ทางเจ้าหน้าต้องสกัดเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้ก่อนแล้ว
ในส่วนของผู้ประกอบหรือแรงงานต่างด้าว 3 ประเทศหลักเช่น เมียร์มาน ลาวและ กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามดฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ทำงานตามที่ลงทะเบียรไว้กับจัดหางานไว้เบื้องต้น ขณะเดียวผู้ประกอบที่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานหลักขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ทั้งสองกรณีนี้ เมื่อทราบกฎหมายขัอบังคับเป็นอย่างดีแล้ว หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากทางสำนักงานตำรวจตรวจเข้า 5 พบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นเฉียบขาดต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง
ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5 กล่าวอีกว่านอกจากงานในหน้าที่แล้ว งานส่วนรวมทางเราได้ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเมื่อขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจภูธร ตลอดจนกงสุล จากประเทศต่างๆที่มาประจำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ หากหน่วยงานใดตัองการเพื่อขอความร่วมมือ หรือต้องกาจร้องทุกข์ จาก กองบัคับการตรวจคนเข้า 5;สามารถประสานที่สำนักตั้งอยู่ทางเข้าปากทางห้วยตึกเฒ่า ถนนคันคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.”แม่ริม จม.เชียงใหม่ ในเวลาราชการ ติดต่อได้ที่ 053-121-323,