ชาวนาขอมา อบจ.มุกดาหารจัดให้อย่างเร่งด่วน

ชาวนาขอมา อบจ.มุกดาหารจัดให้อย่างเร่งด่วน
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 ชาวบ้านตำบลบางทรายน้อย ร้องขอความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้ดำเนินการช่วยสูบน้ำจากลำห้วยเข้าแปลงนาข้าว ของชาวนาหากชักช้าอีก 1 สัปดาห์ คาดว่าต้นข้าวที่เพาะปลูกไว้ต้องยืนต้นตาย เนื่องจากขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน

เบื้องต้นนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำเจ้าหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ผู้อำนวยการชลประทานมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซม แก้ไขเครื่องสูบน้ำให้กับชาวบ้านสุขสำราญ หมู่ 8 บ้านดอน หมู่ 3 และบ้านขามป้อม หมู่ 10 จำนวนกว่า 500 ครอบครัว ที่กำลังประสบปัญหา ต้นข้าวที่ทำการเพาะปลูกกำลังจะยืนต้นตาย เนื่องจากไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยง ภายหลังได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจาก นายวงจันทร์ สุวรรณชัยรบ กำนันตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มาทำการเปลี่ยนแทนตัวเดิมเพื่อให้ชาวบ้านในตำบลบางทรายน้อย กว่า 500 ครอบครัว ได้ใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในไร่นาไปก่อน ในส่วนเครื่องสูบน้ำตัวเก่าที่เสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้นำฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้เชียวชาญมาซ่อมแซมแก้ไขให้ คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะสามารถใช้งานได้ปกติ
ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำดังกล่าวใช้การไม่ได้ซึ่งได้สร้างตั้งแต่ปี 2558จนถึงปัจจุบันเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ โดยโครงการนี้ใช้งบก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท ทางชลประทานเคยเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ยังแก้ไขไม่ได้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177