จนครนายก – อบตป่าขะ ร่วมกับอำเภอบ้านนา จัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประโยชน์ใช้สอยของประชาชน

จนครนายก – อบตป่าขะ ร่วมกับอำเภอบ้านนา จัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประโยชน์ใช้สอยของประชาชน

ที่วัดไม้รวก ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสมหมาย วันเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมด้วยพลังจิตอาสาภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ ร่วมในกิจกรรม ฯ

ฝายชะลอน้ำแห่งนี่สร้างขวางทางไหลข งน้ำในคลองบ้านนาไว้ เพื่อชะลอการไหลของน้ำตอนบนและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในช่วงฤดูฝน ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในคลองมากขึ้น นานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ดินชื้น ป่าก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก