แถลงการณ์สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1

แถลงการณ์สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1
ตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์การระบาดโรค ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 209 มีการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย และมีภาวะปอดอักเสบ มีการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ณ วันที่ 26 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน 2,019 ราย เสียชีวิต 56 รายมีการระบาดออกไปอีกหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
ประไทย ณ วันที่ 26 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 7 ราย เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาเที่ยวที่ประเทศไทย จำนวน 6 ราย และเป็นคนไทยที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน 1 ราย นอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนครปฐมจากกรณีข่าวพาดหัวข่าว “พบรายแรกเพชรบูรณ์ หนุ่มป่วยคล้ายไวรัสอู่ฮั่น” ในเว็บไซต์ คมชัดสึก วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 11.57 น. นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอเรียนชี้แจงเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวในเว็ปไซต์นั้น มีดังนี้ วันที่ 25 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยเป็นชายไทย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสัก ด้วยอาการ ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีเสมหะ โดยให้ประวัติการเดินทาง ว่ากลับมาจากเมืองเชินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 (เมืองเชินเจิ้นไม่ใช่ฟื้นที่การระบาด ของโรคโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019) โรงพยาบาลหล่มสักจึงรับเข้ารักษาเป็น
ผู้ป่วยใน พร้อมทั้งให้นอนพักรักษาในห้องแยก ตามมาตรการการเฝ้าระวังโรค พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจพิสูจน์ผลว่าใช่หรือไม่ตามมาตรฐานการเฝ้าระวังโรค ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระหว่างรอผลการยืนยันเชื้อต่อไป

CRกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์