ศรีสะเกษ !! มูลนิธิหลวงปู๋สรวงนำหมอพื้นบ้านอำเภอภูสิงห์ใช้สมุนไพรต้านภัยโควิด-19

ศรีสะเกษ !! มูลนิธิหลวงปู๋สรวงนำหมอพื้นบ้านอำเภอภูสิงห์ใช้สมุนไพรต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงวัดไพรพัฒนา และนางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ได้นำหมอพื้นบ้านอำเภอภูสิงห์ใช้สมุนไพรต้านโควิด-19 โดยมี นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผอ.รพ.ภูสิงห์ นายพิสิทธิ์ ทองเลิศ นายก อบต.ห้วยตึ๊กชู และคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอำเภอภูสิงห์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมสาธิตการต้มสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นำไปใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอภูสิงห์ต่อไป

หลังจากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงวัดไพรพัฒนา นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ และคณะ ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมอพื้นบ้านตำบลห้วยตึ๊กชู โรงพยาบาลสนาม 2 อำเภอภูสิงห์ สาธิตการต้มสมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19

พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า หมอพื้นบ้านอำเภอภูสิงห์ ได้รับการคัดเลือกจากสาธารรสุขอำเภอภูสิงห์ ให้อบรมเรื่องสมุนไพรและได้รับใบประกาศนียบัตรมาเป็นที่เรียบร้อย และในโอกาสที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมอพื้นบ้านจึงได้รวมกันนำภูมิปัญญาที่รู้ นำเอาสมุนไพรมารวมก้นต้มสมุนไพร ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตำบลห้วยตึ๊กชู ได้สูดดมและดื่มเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายพิสิทธิ์ ทองเลิศ นายก อบต.ห้วยตึ๊กชู คาดว่าการใช้สมุนไพรจะสามารถยับยั้งการกระจายของโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามรถตอบโจดได้ว่า ประชาชนที่ได้สูดดมและดื่มสมุนไพร ที่หมอพื้นบ้านนำมาให้ก็มีอาการดีขึ้นเป็นส่วนมาก

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ