พะเยา ฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือจัดกิจกรรมทัวร์สัญจรจังหวัดพะเยา

พะเยา ฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือจัดกิจกรรมทัวร์สัญจรจังหวัดพะเยา

วันที่ 26 ต.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือร่วมกับชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์สัญจรจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม2566 โดยมีนางสาวณัฐฑิตา ใจประเทือง ประธานทูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดพะเยาและ นายทวีศักดิ์ อัมพุธรองประธานทูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดพะเยาให้การต้อนรับและนำคณะสำรวจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อการสำรวจและขับเคลื่อน ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นเครือข่ายคนพิการจังหวัดพะเยาและคณะฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงราย ,จังหวัดลำพูน,จังหวัดแพร่, จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดตาก และจังหวัดพะเยา

ซึ่งกิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือได้ออกเดินทางร่วมกันสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในพื้นที่ต่างๆที่สำคัญๆเช่นบริเวณวัดพระธาตุจอมทอง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังพะเยา วัดศรีโคมคำ ลานพ่อขุนงำเมืองและทางเดินเท้าถนนริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ด้านนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้เดินทางร่วมสำรวจพื้นที่ลานพ่อขุนงำเมืองและทางเดินเท้าถนนริมกว๊านพะเยาพร้อมกับฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือและพร้อมที่จะปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวให้รองรับผู้พิการและผู้สูงอายุในสถานที่ต่างๆให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามที่ฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือร้องขอให้เร็วที่สุดและขอขอบคุณคณะฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือที่เดินทางมาทัวร์สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ด้วย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา