นครนายก – เปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี การสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สนามสอบคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ประจำปีพุทธศักราช 2563

นครนายก – เปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
การสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สนามสอบคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ประจำปีพุทธศักราช 2563

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี ประธานสงฆ์ในการเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สนามสอบคระสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 กันยายน 2563 โดยมี พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ กล่าวคำปราศรัยแม่กลองสนามหลวง พร้อมมีพระสงฆ์ทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง จำนวน 152 รูป

นับจากโบราณกาลมา มารดาบิดาหรืปู่ย่าตายายมักจะสนับสนุนให้บุตรหลานของตนได้บรรพชาอุปสมบท ด้วยการคาดหวังจะเป็นโอกาสอีกทางหนึ่งให้ได้ศึกษา มีความรุ้เข้าใจในพระธรรมคำสอน นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ
จากการที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวชในพระศาสนา และตั้งใจศึกษาตามสติกำลังของตนความเอาใจใส่ของแต่ละสำนักนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อยังการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญกว้างไกลและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พระพุทธศานาก็จักเจริญมั่นคงสถาพรต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก