พังงา/สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เตรียมเสนอท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันดามัน 3 ด้านต่อนายกรัฐมนตรี

พังงา/สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เตรียมเสนอท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันดามัน 3 ด้านต่อนายกรัฐมนตรี

นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จากการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ได้เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว ทั้งนี้ทางสมาคมฯ เตรียมนำเสนอหลักๆ 3 ด้าน คือ การสร้างสนามบินพังงา, การขนส่งทางบกรถโดยสาร EV

ระหว่างสนามบินจังหวัดฝั่งอันดามัน และสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานที่เชื่อต่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เพราะทั้ง 3 ด้าน คือหัวใจของการท่องเที่ยวที่จะยกระดับให้กับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก และอีกเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการจัดการขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากฝากทางรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย อละหวังว่าทางนายกรัฐมนตรี จะนำข้อเสนอต่างๆของจังหวัดพังงาไปพิจารนาต่อไป นอกจากจากนี้ยังมีในส่วนของภาคเอกชนอื่นๆที่จะเสนอโครงการต่อท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วย