บุรีรัมย์ 23 โรงพยาบาลรัฐในบุรีรัมย์ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

บุรีรัมย์ 23 โรงพยาบาลรัฐในบุรีรัมย์ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA(คลิป)

ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสานพยาบาล(องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประเมินคุณภาพให้กับสถานพยาบาล ในการนำเอาข้อเท็จจริงและปัญหาไปกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานของสถานพยาบาล ให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น

26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายธรีพล โตพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสานพยาบาล(องค์การมหาชน) พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของ สถานพยาบาลทั้ง 26 แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล สสจ.บุรีรัมย์ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งจากการประเมิน สถานพยาบาลรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการรับรอง 23 แห่ง จาก 26 แห่ง

นาย นายธรีพล โตพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากร และผู้บริหาร ของสถานพยาบาล พร้อมทั้งร่วมประชุม รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ ในการนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีคุณภาพมาตราฐานยิ่งขึ้น ซึ่งทางเราในญานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับสถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้นำเอาข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆไปปรับปรุงวางระบบในการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาระบบงานให้กับสถานพยาบาลต่อไป ซึ่งสถิติล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรอบรับคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งหมด 819 แห่ง จาก ที่เข้าร่วม1,398 แห่ง ทั่วประเทศ

ด้านนายแพทย์ วิทิต สฤษฎีชัยกุล สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วน ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงพยาบาลทั้งหมด 26 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ผ่านการรองรับกระบวนการมาตรฐาน HA จำนวน 23 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน 21 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนและสังกัดหน่วยงานราชการอื่นๆนั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์