ร้อยเอ็ด… สหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ดร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาลูกค้าตอนบน( ฝอบ.)12 จังหวัดจัดโครงการอบรมเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเอง

ร้อยเอ็ด…
สหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ดร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาลูกค้าตอนบน( ฝอบ.)12 จังหวัดจัดโครงการอบรมเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเอง

*วันนี้ 26 มิ.ย.2562 เวลา 09.30 น.ณ.ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรการ์เด้น นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. และ สหกรณ์การเกษตร เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร สี่จังหวัดนำร่องประกอบไปด้วยจ้งหวัด ร้อยเอ็ด/กาฬสินธิ์/สารคาม/ขอนแก่น มีผู้เข้าอบรมจำนวน 1500 คน
**สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ปุ๋ยที่เหมาะกับสภาพดินในการเพาะปลูก การอบรมวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรเข้าใจการผสมปุ๋ยใช้เองมีวิธีการอย่างไร ปุ๋ยสูตรไหนจะเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และเทคนิคการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพในการปลูกพืชแต่ละชนิดต้องใช้อย่างไร …
***นายทองลักษณ์ หายศึก กรรมการ ธ.ก.ส. และ สหกรณ์การเกษตร กล่าวถึงวัตถูประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มรายได้ การอบรมครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาและการฟื้นฟู สกต.ในฐานะสถาบันเกษตรกรผู้จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิต..

บพิตร.จำปา /085 009 5882. ถ่ายภาพ-รายงาน