บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่1 (มทบ.32) พื้นที่อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป. ร่วมกับ นางกิตติยา นิ้วยะวงศ์ ปลัดอำเภอห้างฉัตร สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ 13 และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปลูกต้น เหลืองเชียงราย จำนวน 40 ต้น ในพื้นที่สองข้างทางถนนรอบๆ บริเวณอำเภอห้างฉัตร ตามนโยบาย ” ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา”

เมื่อ 040930 มิ.ย. 62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่1 (มทบ.32) พื้นที่อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป. ร่วมกับ นางกิตติยา นิ้วยะวงศ์ ปลัดอำเภอห้างฉัตร สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ 13 และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปลูกต้น เหลืองเชียงราย จำนวน
40 ต้น ในพื้นที่สองข้างทางถนนรอบๆ บริเวณอำเภอห้างฉัตร ตามนโยบาย ” ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา” เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก ในสถานที่ราชการและหมู่บ้าน ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้เพื่อความร่มรื่นเขียวขจี ช่วยลดภาวะโลกร้อน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย