สงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด 6 คืน 7 วัน สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติและครอบครัว เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2562

สงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด 6 คืน 7 วัน สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติและครอบครัว เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2562

วันนี้ 26 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุม กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 5 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา นายศักระ กปิลกาญน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติ และครอบครัว

โดยมี นายธีระเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี กล่าวคำรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ทหารกองพลทหารราบที่ 5 และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ อำเภอนทวีและอำเภอสะเดา เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดค่ายกิจกรรมยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติคดี ยาเสพติด จำนวน 47 คน ที่ถูกศาลพิพากษารอลงอาญา ร่วมกับผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมการแก้ปัญหาการเสพซ้ำ เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เป็นการคืนคนดีสู่สังคมสู่ภูมิลำเนา เป็นที่ยอมรับของสังคม และครอบครัว


พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา รายงาน