รองแม่ทัพภาคที่ 3 แถลงปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือส่วนหน้า แต่ยังคงควบคุมสถานการณ์ต่อเนื่อง

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แถลงปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือส่วนหน้า แต่ยังคงควบคุมสถานการณ์ต่อเนื่อง

 

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แถลงปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ย้ำ ยังคงควบคุมสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบป่าเปียกมาทำฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้นอย่างยั่งยืน
วันนี้ (26 ก.พ.62) ที่สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทันที ในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้จัดกำลังภาคพื้นลาดตระเวน ตรวจพบการลักลอบเผาป่าและเข้าดับไฟ พร้อมเครื่องบิน MI 17 เข้าปฏิบัติในการทิ้งน้ำดับไฟป่า จัดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จัดอากาศยานขึ้นบินทำฝนหลวง รวมทั้งได้มีการเสริมเครื่องฟอกอากาศด้วยม่านน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เพื่อเป็นการฟอกอากาศเสีย โดยใช้วิธีการดักจับควันละอองพิษด้วยม่านน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่ม
มวลอากาศดี เข้าสู่แอ่งเชียงใหม่ โดยใช้เส้นชั้นความสูงของห้วยตึงเฒ่า ซึ่งสูงกว่าตัวเมืองเชียงใหม่
เป็นตัวส่งผ่านอากาศดี และใช้ลมฝ่ายใต้ที่พัดจากทิศใต้ขึ้นเหนือส่งลม โดยจะเสริมตลอดแนวดอยสุเทพ ซึ่งจะส่งผลให้มีมวลอากาศดีเข้าสู่แอ่งเชียงใหม่ได้มากขึ้นพลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยใช้ลักษณะการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command ซึ่งพบว่าต้องแยกกำหนดมาตรการในแต่ละอำเภอตามความจำเป็นที่แตกต่างกัน โดยให้นายอำเภอมีอำนาจบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยแห่งความสำเร็จอยู่ที่หมู่บ้านต้องเข้มแข็ง โดยการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม รวมถึงการนำเอาระบบป่าเปียกเข้ามาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา โดยสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ทำให้เกิดน้ำขังอยู่ในพื้นที่และเกิดการแพร่ความชุ่มชื้นเพียงพอ ซึ่งแนวความคิดจะขยายไปยังพื้นที่ปฏิบัติการที่ดอยพระบาท ดอยขะม้อ ดอยเหลาหลวง ดอยผาเมือง อุทยานแห่งชาติออบหลวง และอุทยานแห่งชาติแม่โถ เพื่อให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสร้างความยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายหลังที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เข้ามาควบคุมสถานการณ์ ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งยังคงควบคุมสถานการณ์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง แต่จะย้ายไปจัดตั้งศูนย์ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ซึ่งการควบคุมสถานการณ์ในระดับพื้นที่ จะดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า
ตามแนวทางที่ได้ดำเนินการ

*****************

อภิชาติ เฮงพลอย : ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
26 กุมภาพันธ์ 2562