พะเยา บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำขุนน้ำบ่อทรายแบบล้านนา

พะเยา บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำขุนน้ำบ่อทรายแบบล้านนา

คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดพิธีบวชป่าสืบชะตาขุนน้ำ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและแหล่งน้ำผุดออกจากบ่อทรายกลางภูเขา เพื่อให้ขุนน้ำมีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป

คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำพิธีสืบชะตาแบบล้านนา บริเวณต้นน้ำ ขุนน้ำบ่อทราย รวมทั้งทำพิธีบวชป่า ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่ โดยชาวบ้านจึงได้ร่วมกันที่จะทำพิธีเพื่อให้บริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และเป็นการป้องกันปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณแหล่งต้นน้ำแห่งนี้ด้วย

 

สำหรับขุนน้ำซึมบ่อบ่อทราย ซึ่งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ ทุกปีที่ผ่านมาจะมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำผุดออกมาบริเวณกลางภูเขาโดยตลอด หล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ มาเป็นเวลานาน และที่ผ่านมาได้เกิดการถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จนชุมชนต้องเข้าทำการเฝ้าระวังปัญหารวมทั้งฟื้นฟูป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งชาวบ้านจึงได้ร่วมกันที่จะทำการอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการทำพิธีสืบชะตา บวชป่าแบบล้านนา เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

 

โดยพระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศีล เล่าว่า ต้นน้ำแห่งนี้เรียกว่าน้ำบ่อทราย ซึ่งในปี 2546 ได้เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเป็นอย่างมาก และมีนายทุนเข้าทำการที่จะตั้งโรงโม่หินในพื้นที่ ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันต่อต้าน จนได้ผืนป่ากลับคืนมาต่อมาในปี 2547 จึงได้ร่วมกันทำพิธีบวชป่า สืบชะตาป่า ต้นน้ำแห่งนี้ไว้ ซึ่งปัจจุบันได้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีต

สัมภาษณ์…พระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศีล

ขณะที่นายปัญญา เทววาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ระบุว่า นับเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแห่งนี้ไว้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยป่าไม้แห่งนี้ถือว่าเป็นป่าไม้ที่มีไม้หลากหลายพันธ์ ที่มีค่ามาก มีพื้นที่มากกว่า 6 พันไร่ ซึ่งต่อไปต้องขยายผลการอนุรักษ์ เพื่อเป็นสมบัติของชาติและลูกหลานสืบต่อไป นอกจากนั้นผืนป่าแห่งนี้เสมือนเป็นแหล่งชีวิตของพี่น้องชาวตำบลบ้านถ้ำ ที่ทุกคนต่างหวงแหนดังนั้นการที่ชาวบ้านได้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์แบบนี้ ก็จะทำให้แหล่งป่าต้นน้ำแห่งนี้อุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดไป

สัมภาษณ์… นายปัญญา เทววาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้