ผู้ว่าเชียงรายมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ผู้ว่าเชียงรายมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
///////////////////////////วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และได้มอบรางวัลโล่เกียรติคุณ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เนื่องในวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อำเภอหลวง นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอดอยหลวงเป็นผู้รับมอบรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ อำเภอเชียงแสน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสนเป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ อำเภอเชียงรุ้ง นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเชียงรุ้งเป็นผู้รับมอบรางวัล โดยทางจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานสถานการณ์จริงของชุดรักษาความปลอดภัย ชรบ. และเกาะติดข่าวสารแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเขตชายแดนในจังหวัดเชียงราย และสอดส่องในหมู่บ้านของตนเองในเขตรับผิดชอบ ตามนโยบายของภาครัฐ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ให้ลดน้อยหมดลง ตามแผนที่จังหวัดเชียงรายได้ว่างไว้ในระยะเวลาต้นปี 62 นี้ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม อย่างเอาจริงเอาจังในแต่ละอำเภอและในจังหวัดเชียงราย
//////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน ////////////////