สงขลา / สะเดา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา จัดงานตลาดนัดหนูน้อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะปลูกฝังแนวคิด ให้เด็กๆการออกร้านขายขนม และอาหารแก่ผู้ปกครอง

สงขลา / สะเดา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา จัดงานตลาดนัดหนูน้อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะปลูกฝังแนวคิด ให้เด็กๆการออกร้านขายขนม และอาหารแก่ผู้ปกครองวันที่ 25 ก.พ. 2560 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา เขตเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา นายสุเมธ ศศิธรนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กนักเรียนวัยอนุบาล 1 ถึง 3 ออกร้านขายขนม รวม 15 ร้าน โดยมี ครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยเด็กๆ ลงมือทำ ร่วมกันทำกับคุณครู เช่น ขนมโค ขนมไข่ครก ขนมดอกจอก ข้าวแต๋น ขนมโดนัทจิ๋ว กล้วยฉาบ มันฉาบ เป็นต้น ส่วนลูกค้าก็เป็นเพื่อนเด็กนักเรียนในโรงเรียน และผู้ปกครอง ซื้อหารับประทานและนำกลับไปฝากครอบครัวที่บ้าน
นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา บอกว่า การจัดงานตลาดนัดหนูน้อย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอนุบาลหรือปฐมวัย ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน การจัดกิจกรรมเน้นเป็นการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าพื้นฐานของชุมชน เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยปฐมวัย ให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง และคนรอบข้าง ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต การสื่อสาร สังคม อารมณ์และความเป็นอยู่ ทำให้นักเรียนหรือเด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการซื้อขายสินค้าการจัดงานเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เด็กๆรู้จักใช้จ่าย การซื้อ ขาย หรือทอนเงิน เมื่อนำเงินมาสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ สำหรับการจัดทำขนมต่างๆหรือสินค้าคุณครูประจำชั้นจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย เมื่อนำไปขายมีรายได้ ก็จะรวบรวม เงินไว้บริหารจัดการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องเรียนหรือของเล่นให้กับเด็กนักเรียนต่อไป

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา รายงาน