ชนเผ่าลาหู่และลีซู500คนมาขอพรและจะไม่ทำลายป่าไม่เผา

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
17-2-62-ชนเผ่าลาหู่และลีซู500คนมาขอพรและจะไม่ทำลายป่าไม่เผา
17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น
นายยุทธชัย บูทะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ และนายวัชนชัย ปัญบือ ผู้นำชนเผ่า นายขจรศักดิ์ วงศ์สุข วัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรไชยปราการ ได้ร่วมประชาชน ชนเผ่า ลาหู่และชนเผ่าลีซู ของหย่อมบ้านป่าหนา ห้วยทราย ห้วยต้นตอง ป่าจ๊อก ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า500 คน

เข้ามาทำการคาราวะขอพรจากพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลานต้นลิ้นจี่ วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปิดเทศกาลกินวอหรือเทศกาลปีใหม่ เพื่อนำประชาชนมารับโอวาทเรื่องของการรักษ์ป่า การอนุรักษ์ป่าไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าและจะไม่เผาป่าตามข้อกำหนดทางกฎหมายของจังหวัดเชียงใหม่ การคาราวะนั้นเป็นประเพณีของชนเผ่า ที่ปีปีใหม่แล้วก็จะทำพิธีปิดเทศกาลโดยมาขอพรจากผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นั้นได้ดูแลทุกข์สุขของชนเผ่า

สร้างพัฒนาอาคารโรงเรียน ช่วยเรื่องการรักษาป่ารักษาแหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อให้ชนเผ่าและประชาชนที่อยู่กลางน้ำ ปลายน้ำได้มีน้ำใช้อย่างถาวร วันนี้ทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของชนเผ่าทุกเผ่าที่มาในวันนี้ช่วยดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ไม่ตัดต้นไม้ และไม่เผ่าป่า เพราะว่าต้นไม้เป็นตัวที่ทำให้เกิดน้ำเกิดลำธารและเกิดความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิต ขอให้สอนเด็กเล็กๆๆที่กำลังเจริญเติบโตให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีน้ำมีแหล่งต้นทุนน้ำในการที่จะใช้ทั้งทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างถาวรเกิดความมั่นคงต่อมนุษย์และสรรพสัตว์สรรพสิ่งและการรักษาป่าก็เหมือนเราได้ร่วมทำบุญให้กับโลกให้กับมนุษยชาติ