ตราด/โครงการ เดิน วิ่ง ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน

ตราด/โครงการ เดิน วิ่ง ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน ครั้งที่ 1/2562 วิ่งสร้างบุญทุนสร้างพระ สํานึกรักบ้านเกิด เพื่อการกุศลพร้อมส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงบ้านไม้รูด วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ตราด

/ที่บริเวณวัดวิสิทธิการาม (วัดไม้รูด) เมื่อเวลา 06.00 น.โดยมี นาวาโท อัครพล เหมนาค เสนาธิการกองเรือปฎิบัติการกองทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานปล่อยกิจกรรม เดิน วิ่ง ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน ครั้งที่ 1 วิ่งสร้างบุญทุนสร้างพระ สํานึกบ้านเกิด เพื่อการกุศลเพื่อสุขภาพเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวบ้านไม้รูด พร้อมด้วย นาวาเอก สรายุทธ สุขรมย์ ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี นายณัฐพงศ์ เจริญสุข หัวหน้าทีมผู้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงไม้รูด พร้อมหน่วยงานในพื้นที่และทีมนักกีฬาจํานวน 1,300 คน เข้าร่วมโครงการกิจกรรม เดิน วิ่ง ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน ครั้งที่ 1 สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการกุศลและเพื่อสุขภาพเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงบ้านไม้รูด จึงได้จัดกิจกรรม ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน ครั้งที่ 1 วิ่งสร้างบุญทุนสร้างพระ สํานึกรักบ้านเกิด เป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหาต้นทุนในการทําความดี โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สนามวิ่งบ้านไม้รูด ได้เป็นที่รู้จักของนักวิ่งทั่วไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงในพื้นที่บ้านไม้รูดและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานบ้านไม้รูดได้นําความรู้ความสามารถกลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิด โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้ วัดพระบาทนํ้าพุ ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆโรงเรียนบ้านไม้รูด และอีกส่วนหนึ่งมอบให้วัดไม้รูด เพื่อเป็นองค์ทุนดําเนินการจัดสร้างและบํารุงศาสนาและสถานที่วัดไม้รูด ในการจัก เดิน วิ่ง ในครั้งนี้ จํานวน 1,300 คน โดยใช้ระยะทางวิ่ง 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร และ VlP โดยใช้เส้นทางในพื้นที่ตําบลไม้รูด ริมชายหาดสองสี และหมู่บ้านประมงชาวบ้านไม้รูด เป็นระยะทางการวิ่งในครั้งนี้ หลังจากนั้นในเวลา 08.30 น. นาวาโทอัครพล เหมนาค เสนาธิการกองเรือปฎิบัติการกองทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานได้มอบถ้วยรางวัลและโล่เกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่เข้าเส้นชัยพร้อมเหรียญรางวัลที่จุดปล่อยต้ว ไม้รูด ชาเรนจ์ รัน ครั้งที่ ๑ /…

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด