อลังการ! เมืองร้อยเอ็ด…สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อ.เมืองร้อยเอ็ด

อลังการ! เมืองร้อยเอ็ด…สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อ.เมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวานที่(24 มี.ค.2566)
ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ซึ่งมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ อสม.ดีเด่น
อีกทั้งนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาพ

ณ หอประชุม
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด อสม.
เครือข่ายสุขภาพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

_
ศรี๙๑๐๑/ภาพ/ข่าว/บรรณาธิการนิตยสาร/รายงาน